Đầu Đọc Thẻ Mifare CR508AU

Đầu Đọc Thẻ Mifare CR508AU-02

* Đọc Thẻ Mifare classic
* Tần số 13.56Mhz (mifare card)
* UID 10 số chuẩn format 8H10D
* Khoảng cách đọc: 8cm.

* Công dụng: đọc lấy mã số thẻ cho các ứng dụng phần mềm chấm công, kiểm soát ra vào, phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý bãi xe,……