Đầu Đọc Thẻ UHF Chống Sao Chép AR300U Xclone

Model: AR300U Xclone

* Đầu Đọc Thẻ UHF Chống Sao Chép AR300U Xclone với công nghệ chống sao chép độc quyền của MAG có tính năng bảo vệ / bảo mật Kép sử dụng chức năng Chống sao chép và Tìm kiếm Thẻ để đảm bảo an toàn GẤP ĐÔI chống sao chép thẻ trái phép.

* Bạn có thể chắc chắn rằng rủi ro trong tầm kiểm soát nếu chỉ có ban quản lý được ủy quyền phát hành thẻ truy cập hợp lệ.