Đầu đọc Thẻ Proximity Pegasus TCP/IP PP-510

Model: PP-510NT3D05

* Đầu đọc thẻ PP-510NT3D05 đọc thẻ Proxi tần số 125Khz, support giao tiếp với máy tính qua cổng LAN (TCP/IP) rất tiện lợi trong sử dụng.

* Là loại đầu đọc do Pongee mới phát triển với kiểu dáng thẩm mỹ, khả năng đọc thẻ nhạy.

* Download: