Đầu Đọc Thẻ Proxi PUA310V1

Đầu Đọc Thẻ Proxi PUA310V1-1/NR2D01

* Đọc Thẻ Proximity
* Tần số 125Khz (proximity card)
* UID 8 số chuẩn format 6H8D
* Khoảng cách đọc: 10cm.

* Ứng dụng: đọc lấy mã số thẻ cho các ứng dụng phần mềm chấm công, kiểm soát ra vào, phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý bãi xe,……