Đầu Đọc Thẻ Mifare PUA310V1

Model: PUA310V1-0M0R2H01

* Đầu đọc thẻ mifare PUA310V1-0M0R2H01 là loại chỉ đọc UID của thẻ Mifare tần số 13.56Mhz
* UID 8 số chuẩn format 8Hexa
* Khoảng cách đọc: 5-8cm.

* Ứng dụng: thường dùng trong các phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý bãi xe, không cần chức năng ghi thông tin lên thẻ.