Đầu đọc Thẻ Mifare Pegasus TCP/IP PP-510

Model: PP-510M0T3H01

* Đầu đọc thẻ PP-510M0T3H01 đọc thẻ Mifare tần số 13.56Mhz, support giao tiếp với máy tính qua cổng LAN (TCP/IP) rất tiện lợi trong sử dụng.

* Là loại đầu đọc do Pongee mới phát triển với kiểu dáng thẩm mỹ, khả năng đọc thẻ nhạy.

* Download: