Đầu Đọc/Ghi Thẻ Mifare PUA310V1

Model: PUA310V1-0M2R2Y4

* Đầu Đọc/Ghi Thẻ Mifare PUA310V1-0M2R2Y4 là loại đọc//ghi thẻ Mifare tần số 13.56Mhz
* UID 8 số chuẩn format 8Hexa
* Khoảng cách đọc: 5-8cm.

* Ứng dụng: thường dùng trong các phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý bãi xe, Ngân hàng,……