Đầu đọc Thẻ QR Code PQ-510

Model: PQ-510

* Đầu đọc thẻ PQ-510 là đầu đọc QR code kết hợp với thẻ Proxi or Mifare.

* Là loại đầu đọc do Pongee mới phát triển với kiểu dáng thẩm mỹ, khả năng đọc thẻ nhạy.

* Đầu đọc PQ-510 được sử dụng rộng rãi trong các Hệ thống như: Quản lý bãi xe, Quản lý hàng hóa,….

* Download: