Đầu Đọc QR Code AR837EL

* Đầu Đọc Vân Tay AR837EL là thiết bị Kiểm soát ra vào dùng QR code or Thẻ, kiểu dáng sang trọng; dùng Kiểm soát truy cập cửa ra vào or Phân tầng thang máy, thích hợp cho việc kiểm soát truy cập không chạm hiện nay.

* Download: