Bộ Phân Tầng Thang Máy AR-401RO16

* Bộ Phân Tầng Thang Máy AR-401RO16 là thiết bị kết hợp với Đầu Đọc kiểm soát ra vào dùng để kiểm soát phân tầng thang máy.

* Phân quyền truy cập, đi lại giữa các tầng thang máy. Ngăn chặn các trường hợp truy cập bất hợp pháp.

* Download: