Thẻ Mifare Desfire EV1

* MIFARE DESFire là các nhãn hiệu đã đăng ký của NXP B.V. và được sử dụng theo giấy phép.

* MIFARE® MF3 ICD21 MF3 ICD41 MF3 ICD81, một sản phẩm được chứng nhận Tiêu chí Chung (EAL4 +), là sản phẩm lý tưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ muốn sử dụng thẻ thông minh đa ứng dụng an toàn trong các chương trình giao thông công cộng, quản lý truy cập hoặc các ứng dụng thanh toán điện tử vòng kín. Nó hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu về truyền dữ liệu nhanh và bảo mật cao, tổ chức bộ nhớ linh hoạt và khả năng tương tác với cơ sở hạ tầng hiện có.

* MIFARE® DESFire EV1 dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu mở cho cả giao diện không khí và các phương pháp mật mã. Nó tuân thủ tất cả 4 cấp độ của ISO / IEC 14443A và sử dụng các lệnh ISO / IEC 7816-4 tùy chọn.

* Với hệ thống quản lý sao lưu trên chip và xác thực ba lần lẫn nhau, thẻ MIFARE DESFire EV1 có thể chứa tới 28 ứng dụng khác nhau và 32 tệp cho mỗi ứng dụng. Kích thước của mỗi tệp được xác định tại thời điểm tạo tệp, làm cho MIFARE® DESFire EV1 trở thành một sản phẩm thực sự linh hoạt và tiện lợi.

* Download:

Mã: Desfire EV1 Danh mục: ,