Đầu Đọc Mini AR101U

* Đầu đọc thẻ AR-101U là đầu đọc phụ Wiegand bằng thẻ từ thuộc dòng Mini 101 series nhỏ gọn của Soyal.

* Đầu đọc phụ bằng thẻ AR-101U là sự lựa chọn tuyệt với với các hệ thống yêu cầu bảo mật cao. Chẳng hạn như: kiểm soát thang máy chống sao chép, kiểm soát ra vào chống sao chép thẻ từ,… Soyal cũng thiết kế các khung đế để kết hợp lắp đặt cùng với AR-101U.