Cảm Biến An Toàn MAG BRD02

* Cảm Biến An Toàn MAG BRD02 là một thiết bị phát hiện giao thông thường được lắp đặt bên ngoài cổng rào chắn để phát hiện phương tiện hoặc người đi qua.

* BRD02 sử dụng tần số để phát hiện phương tiện, do đó không yêu cầu bất kỳ cuộn dây vòng nào. Vì thế BRD02 là một giải pháp thay thế nhanh hơn và dễ dàng hơn cho máy dò vòng lặp.

* Download: