Board Relay POM-24IP

* Board relay POM-24IP là thiết bị kết nối trung gian giữa controller và board relay của thang máy.
* Board relay POM-24IP được dùng trong hệ thống phân tầng thang máy, or board trung gian để đóng/mở tiếp diểm cho các ứng dụng khác như: Hệ thống giữ xe (đóng/mở barrier, tủ thu hồi thẻ,…)