KTX Đại Học Quốc Gia TP.HCM

KTX Đại Học Quốc Gia TP.HCM gồm có 02 khu:

Khu A tại địa chỉ Khu phố 6, Phường Linh trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM và Khu B tại Phường Đông Hòa, Dĩ An Bình Dương

Mỗi năm quy tụ khoảng 35.000 Sinh viên của các Trường Đại học.

Phạm vi cung cấp: Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống car parking và Phân tầng thang máy.

Năm triển khai: tháng 12/2019

KTX DHQG TPHCM

Car Parking Khu A 1

5/5 - (1 bình chọn)